• Welcome to ScubaBoard


 1. Welcome to ScubaBoard, the world's largest scuba diving community. Registration is not required to read the forums, but we encourage you to join. Joining has its benefits and enables you to participate in the discussions.

  Benefits of registering include

  • Ability to post and comment on topics and discussions.
  • A Free photo gallery to share your dive photos with the world.
  • You can make this box go away

  Joining is quick and easy. Login or Register now by clicking on the button

Voeg je mooiste duikfilmpje toe op 'Duiktube'!

Discussion in 'BeNeLux' started by Onderwatersport, Jun 3, 2010.

 1. Onderwatersport

  Onderwatersport Angel Fish

  7
  0
  0
  Nederlandse Onderwatersport Bond lanceert online TV-kanaal

  De Nederlandse Onderwatersport Bond heeft een nieuwe website gelanceerd die iedere duiker absoluut aan zijn of haar favorietenlijst zou moeten toevoegen: onderwatersport.Van duikimpressies tot interviews en van instructiefilmpjes tot opnames van activiteiten: er staat vanalles op!

  Om deze site te creëren heeft de NOB nauw samengewerkt met de Nederlandse Toer Fiets Unie en de Nederlandse Bowling Federatie: ook zij hebben onlangs namelijk kennisgemaakt met het fenomeen Internet-TV. Sport2Media heeft op verzoek van de sportbonden drie websites ontwikkeld die op dezelfde manier zijn ingericht en met behulp van hetzelfde systeem kunnen worden beheerd. Hierdoor is het voor de bonden eenvoudig om onderling tips en trucs uit te wisselen. De NOB zal zelf regelmatig nieuwe videobeelden aan onderwatersport.tv toevoegen, maar daarnaast is het ook mogelijk om via ‘Duiktube’ je eigen opnames te uploaden. Heb je dus een mooi, leuk of grappig duikfilmpje? Aarzel niet en zet ‘m op onderwatersport.TV
   

Share This Page